Forretningsbetingelser 

1. Kontraktpartner for dette program er Pro Bus Scandinavia. Alle kontrakter mellem
Pro Bus Scandinavia (i det følgende benævnt PBS) og de foretagne kontraktpartnere
(i det følgende benævnt KP) er skriftlige kun mellem PBS og KP. Også enhver
tillægsaftale, ændring eller andet, mellem de respektive parter, er kun gældende
i skriftlig form. Endvidere forsikrer de respektive KP, at evt. lønmodtagere eller
andre personer, der handler på vegne af KP har prokura.


2. PBS er ansvarlig over for KP for korrekt gennemførelse af alle tjenester, der
er bekræftet i den pågældende kontrakt. Såfremt rejsen ikke kan gennemføres,
er KP udelukket fra at rejse erstatningsansvar, hvis dette er selvforskyldt (sen
ankomst, grov uagtsomhed og lignende), eller hvis fejlen skyldes force majeure
(naturkatastrofer, krig,strejker og lignende). PBS forbeholder sig ret til at placere
alle tilknyttede omkostninger hos KP. PBS påtager sig intet ansvar for regres mod
tredjemand.

3. De, i brochuren beskrevne egenskaber og standarder, er overgivet til PBS fra udbyderen
og udbyder er derfor ansvarlig for det beskrevne. PBS er kun ansvarlig for
de respektive tjenesteydelser.

4. PBS anbefaler hver KP, i fællesskabets interesse, at anbefale den enkelte deltager,
at tegne en afbestillingsforsikring.

5. Booking af turen mellem KP og PBS bekræftes af et depositum på 10% af den
samlede pris, dog max. DKK 5.000,-. Saldoen betales senest 14 dage før afrejse
uden noget bidrag til PBS. Kun faktisk indbetalte fakturaer er gyldige. PBS forbeholder
sig ret til at kontakte kunden i tilfælde af misligholdelse af betalingen med
mere end 7 dage. Ved manglende betaling forbeholder PBS sig ret til at pålægge
et gebyr. Betalinger skal kun ske til PBS. Forskellige betalingssystemer eller ordninger
skal kunne ske via skriftlig fiksering.

6. Hvis der, mellem kontraktens underskrivelse og afrejse, er mere end fire måneder,
er PBS berettiget til at øge turens pris, idet der tages hensyn til kundens
interesse. Prisen må kun ændres, såfremt det kan bevises, at ændringer er nødvendige
for vores servicepartnere. Dette gælder også for de nuværende valutakurser.
Såfremt der kommer en stigning i de indenlandske skatter efter
indgåelsen af aftalen med PBS, står denne for beregning og korrigering af skattemæssige
ændringer. Stigningen i prisen, efter kontraktens indgåelse, skal være
mere end 5% af den samlede pris, før KP gratis kan træde tilbage fra aftalen. KP
er forpligtet til at give meddelelse om en eventuel fratrædelse af aftalen, umiddelbart
efter at have modtaget meddelelsen om ændring fra PBS.

7. Aflysninger af allerede indgåede kontrakter er, fra KP´s,side altid muligt. Det
skal, til enhver tid, ske skriftligt. En aflysning af aftalen fritager ikke KP fra at betale
en eventuel refusion for tabt fortjeneste til PBS. Ved beregning vil en standardavance
blive brugt som grundlag. Væsentligt for beregning af refusion vil være den
skriftlige anmodning om annullering med PBS. I tilfælde af aflysning, er KP ansvarlig
for betaling af følgende standardbeløb, som kompensation eller afbestillingsgebyrer:


indtil 31 dage før påbegyndelse af tjenester, som totalt annulleres er gebyret på
DKK 1.000,-.


indtil 31 dage før påbegyndelse af tjenesteydelser, som delvist annulleres intet
gebyr.


30-22 dage før afrejse eller påbegyndelse af tjenesteydelser: 25% af den samlede
pris, dog mindst DKK 300,-.


21-15 dage før afrejse eller påbegyndelse af tjenesteydelser: 45% af den samlede
pris.


14-8 dage før afrejse eller påbegyndelse af tjenesteydelser: 60% af den samlede
pris.


fra 7 dage før rejsen eller påbegyndelse af tjenesteydelser: 80% af den samlede
pris.


Aflysning på disse betingelser er kun gyldige, hvis de indberettes særskilt på bekræftelsen.
Hvis rejsen ikke annulleres skriftligt, betales den fulde pris for turen.
PBS vil forsøge at opnå reduktion for uudnyttede ydelser i de respektive virksomheder,
men der gives ingen garanti herfor. Eventuelle nedsættelser af omkostningerne
returneres til KP. PBS kan ikke pålægges ansvar for eventuel
manglende reduktion.Desuden er det op til KP at sandsynliggøre, at en aflysning
ikke udgør en særlig udgift.

8. KP kan, til enhver tid, ændre navnene på de personer, som skal deltage i turen.
Listen med navnene på deltagere skal indsendes skriftligt til PBS senest 28 dage
før afrejse. PBS beregner sig et gebyr på DKK 300,- for hver efterfølgende ændring.
Nyregistreringer er gratis. Desuden forbeholder PBS sig ret til, ved afslutningen
af kontrakten, at beregne et fast ekspeditionsgebyr på DKK 200,-, såfremt
der er sket ændringer i turen.

Pro Bus Scandinavia
Burgstr. 5
55758 Kempfeld

  PRO BUS Scandinavia:
  Ihr Ansprechpartner für Bus- und Gruppentourismus in Dänemark.

  ERREICHBARKEIT

  Montag - Freitag:
  09:00 - 17:00
  Samstag:
  09:00 - 12:00

  ADDRESSE

  PRO BUS Scandinavia
  Burgstraße 5
  D - 55785 Kempfeld

  KONTAKT

  TEL.: 06786/292763
  Fax: 06786/292764

  E-MAIL

  mail@probus-scandinavia.com